Strona główna

Funkcjonalności systemu nieruchomości

Nieruchomości


Baza nieruchomości, tworzenie i aktualizacja danych o nieruchomościach...

Ratingi


Tworzenie ratingów nieruchomości w oparciu o bazę ratingową...

Wyceny


Tworzenie wycen nieruchomości...

Raporty


Tworzenie raportów i zestawień nieruchomości...

Kontakt


Dane adresowy i kontaktowe do firmy...

 

Obszary stosowania Ratingu nieruchomości
Rating nieruchomości jest wszechstronnym narzędziem do oceny jakość nieruchomości. Na przykład, poszczególne moduły ratingu mogą być stosowane , na przykład do oceny określonej lokalizacji lub pełnego ratingu dla wewnętrznej oceny kredytu przez banki. Ze względu na fakt, że własność Ocena rynku i ogólnie ocenia poszczególne właściwości (patrz Standardy EVS 2012, wyceny nieruchomości , a także wycena nieruchomości na rynku i ryzyka dla celów sekurytyzacji ). Może być również stosowany do docelowej analizy inwestycji i wspieraniu decyzji o inwestowaniu lub nie. Ponadto oferuje doskonały punkt wyjścia do kontrolowania dużych portfeli ze względu na znormalizowane oceny jakości. Na podstawie ogólnej oceny, jak również poszczególnych ocen istotnych cech indywidualnych , szans i zagrożeń związanych z nieruchomością. Portfel nieruchomości może być badany na wiele sposobów. Wspomaga również proces ocena sekurytyzacji wierzytelności.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Serwis wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.